Engelska

Anna Berglund

Anna Berglund

Lilla galleriet 18 juli - 31 augusti 2007

Medåterkoppling till äldre former och funktioner arbetar Anna Berglund fram nya glasobjekt. Det kan vara olika glas från loppmarknader och antikaffärer som med Annas hand sammanfogas och förses med nytillverkade detaljer. Eller också kan den gamla soppterrinen i porslin som får ge form åt ett nytt glasobjekt. Men inget av dessa objekt blir ett bruksföremål eller fyller en funktion.

Nivå 125 Båstad, Finnsbovägen 277, 269 96 Båstad,
Telefon: 0431-706 96, E-post: info@niva125.se

© 2011 Nivå125 Båstad » Logga in